Slovensko, Prázdninové domy a byty

Logo Ferienhaus-Liste.de, Rezervujte si prázdninové domy a byty priamo u prenajímateľa

Úvodná strana | Newsletter | Last Minute | Heslo dovolenkára

Prenajať ubytovanie | Prihlásenie prenajímateľa

Služby a ceny

 

Inzercia prázdninového ubytovania

ročné poplatky

bez dane z pridanej hodnoty

s daňou z pridanej hodnoty 19 %

1. vloženie prázdninového objektu
 

79,95 €

95,14 €

2. a 3. vloženie prázdninového objektu pod rovnakým zákazníckym číslo za každý objekt
 

44,95 €
 

53,49 €
 

Od 4. vloženia pod pod rovnakým zákazníckym číslo za každý objekt
 

32,95 €

39,21 €

Platnosť zmluvy je 12 mesiacov bez automatického predĺženia
Váš príspevok obsahuje nasledovné ponuky:.
 

 

Voľba Last Minute

ročné poplatky

bez dane z pridanej hodnoty

s daňou z pridanej hodnoty 19 %

Voľba Last Minute pre prázdninový objekt
 

30,00 €
 

35,70 €
 

 

Poznámka k dani z pridanej hodnoty

Pre prenajímateľov (príjemcov plnenia) so sídlom podniku/bydliskom (fakturačnou adresou) v členskom štáte EÚ okrem Nemecka s prázdninovými objektmi v týchto krajinách platia ceny bez dane z pridanej hodnoty. Príjemca plnenia je dlžníkom dane z pridanej hodnoty a je povinný ju vykázať z čistej faktúrovanej čiastky príslušnému daňovému úradu podľa sadzby platnej v jeho štáte.
 

 

Impressum Ochrana údajov Právo odvolania Podmienky užívania Služby a ceny Informácie pre zákazníkov

Zobraziť mobilnú stránku
Prenajať prázdninový byt